"איגוד"

מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים בישראל

 

התחברות לחברים

מונה:דף הבית >> אודות >> מכתבי גדולי התורה שליט"א
 

 

מכתבי גדולי ישראל שליט"א 

יוסף שלו' אלישיב

ירושלים

                                                                  בס"ד, כ' אדר א' תשס"ח

הנני מצרף ברכתי לכינוס מנהלי הישיבות מטעם איגוד מנהלי הישיבות.

כל כינוס יראי ד' טוב להם וטוב לעולם וחזקה על מנהלי הישיבות המשתתפים  

 

בכינוס זה כי יפעלו לחיזוק עולם התורה בדרך המסורה לנו מרבותינו זצוק"ל

ולהרבות כבוד שמים.

 בברכת התורה

                           מקום החותם

 

 

 

להורדת צילום המכתב          

 

 בית כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

רח' אהבת שלום 13-15

קרית ויזניץ בני ברק 511111

ב"ה יום חמישי כ"ב אדר א' תשס"ח

"משנכנס אדר מרבים בשמחה"

החיים הברכה השלום וכטו"ס למעל כבוד מנהל מוסדותינו הקדושים הר"ר מענדיל אייזנברג הי"ו

הנני בזה להודיעך שעל פי בקשתך נכנסתי בקודש פנימה לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לבקש את ברכת קדשו לרגל כינוס איגוד מנהלי הישיבות.

ברכת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שלחוה בזה  א ברכה זאלען מצליח זיין צי הרמת התורה ברוחניות וגשמיות

מנאי ידידו עוז הדושה"ט באה"ר הכותב בפקודת הקודש

צבי הערשיל כץ - משב"ק

 

להורדת צילום המכתב

 בס"ד

לכ' מנהלי הישיבות ומסדות התורה משתתפי הועידה היום בירושלים

ה' עליהם יחי'

כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים. יה"ר שתצליחו בזה להרבות תורה עד אין שיעור. ובזכות זה תזכו על כל ישראל לגאות עולמים בב"א.

מקום החותם

כ"ב אדר אדר א' תשס"ח ךפ"ק

בני ברק יצ"ו

 

 להורדת צילום המכתב

צבי אלימלך הלברשטאם                           בן כ"ק אאדמו"ר זצללה"ה                      אבדק"ק  צאנז                                     קרית צאנז - נתניה

בעזה"י, כ"ב באד"ר, לשנת "כבוד עמוד התורה" לפ"ק

שפעת שלומים, בטוב ובנעימים, לחן ולחסד ולרחמים, למע"כ המנהלים הדגולים, אישים יקרים ועתירי פעלים, המאוגדים באיגוד מנהלי הישיבות, כאו"א בשה"ט יבורך והע"י

תקדמכם ברכות טוב.                                  הנה לעת כזאת אשר עת צרה היא ליעקב - רומז ליעקב איש תם יושב אהלים והקול קול יעקב - בודאי שאין לנו עצה אחרת אלא ליטול אומנות אבותינו בידינו והיא עת כנוס כאיש אחד ובלב אחד, וכבר אמר שלמה המלך בחכמתו (משלי יא) ותשועה ברב יועץ.         השי"ת יהיה בעזרכם להגדיל תורה ולהאדירה, ויהא שם שמים מתקדש ומתאב על ידכם אכיה"ר

מקום החותם

 

להורדת צילום המכתב

 

 

 

 

 

 

 

רח' ברסלב 14 בני ברק  טל:03-5785349  פקס: 03-6193194  ת.ד 1190 בני ברק
לייבסיטי - בניית אתרים