"איגוד"

מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים בישראל

 

התחברות לחברים

מונה:מספר תוכן                 תאריך
תשע"ז 1 מתן ביצוע ערעורים לבדיקת רו"ח את מבחני ההכנסה 6.10.16
תשע"ז 2 טיוטת תיקון למבחני התמיכה בלימוד תורני 10.10.16
תשע"ז 3 שינויים בתבחינים של משרד הרווחה - מכתב 2 לגב' אילה אביעד 26.10.16
תשע"ז 4 הגשת בקשת תמיכה לשנת 2017 למוסדות תורניים 27.10.16
תשע"ז 5 דחיה על הסף של טיוטות נוסח לתיקון מבחני התמיכה 30.10.16
תשע"ז 6 שעות שילוב בישיבות קטנות 3.11.16
תשע"ז 7 כפל תמיכות אגף הישיבות 6.11.16
תשע"ז 8 קבלת הערות הציבור לצורך ניסוח מבחן התמיכות 8.11.16
תשע"ז 9 תשלום שכר לעובדים סוציאליים 16.11.16
תשע"ז 10 השלמת מסמכים חסרים ל-2016-מכתב לחבצלת סלומון 14.11.16
תשע"ז 11 מכתב ניחונים לעמוס צייאדה 18.11.16
תשע"ז 12 תוספת תקציב לישיבות ולכוללים 20.11.16
תשע"ז 13 שעות שילוב 23.11.16
תשע"ז 14 תזכורת - הגשת בקשות תמיכה במוסדות תורניים 27.11.16
תשע"ז 15
המשך  המשך 2
עיכוב נוסף של תמיכות כספיות - משרד הרווחה 30.11.16
תשע"ז 16 שעות שילוב בישיבות קטנות 4.12.16
תשע"ז 17 כנס הסברה בנושא שעות שילוב 6.12.16
תשע"ז 18 תשלום הפרשים אגף הישיבות 6.12.16
תשע"ז 19 שעות שילוב בישיבות קטנות 15.12.16
תשע"ז 20 עיכוב בהגשת בקשות תמיכה ל-2017-משרד הרווחה 21.12.16
תשע"ז 21 הודעה למוסדות המוכרים ע"י מת"ן 22.12.16
תשע"ז 22 תשלום הפרשים מאגף הישיבות 28.12.16
תשע"ז 23 רישוי 5 שנים 28.12.16
תשע"ז 24 שעות שילוב בישיבות קטנות 3.1.17
תשע"ז 25 היערכות מוסדות תרבותיים ייחודיים לקראת שנה"ל תשס"ח 3.1.17
תשע"ז 26 בקשת תמיכה לשנת 2017 - פנימיות המחלקה למוסדות ציבור 9.1.17
תשע"ז 27
27 ב'  
תקנות חוק הפיקוח
 חוק הפיקוח על איכות המזון לתזונה נכונה במוסדות החינוך 8.1.17
תשע"ז 28 פרוטוקול מאסיפה שהתקיימה בכנסת 11.1.17
תשע"ז 29
תשע"ז 29 ב'
עזבונות 2018 12.1.17
תשע"ז 30 שיתוף פעולה עם החברה המרכזית למימוש זכועות 18.1.17
תשע"ז 31 בקשות תמיכה 2017 משרד הרווחה - אישור רפואי 22.1.17
תשע"ז 32 הבטחת הכנסה לאברכים 24.1.17
תשע"ז 33 תוספת תקציב לישיבות ולכוללים 25.1.17
תשע"ז 34 חוק איכות המזון ותזונה נכונה במוסדות החינוך - מכתב לליצמן 26.1.17
תשע"ז 35 היערכות לתשלום מקדמות של פרויקט הסיוע לפנימיות - תקציב 2017 26.1.17
תשע"ז 36 בקשות תמיכה לשנת 2017-מכתב לחבצלת 24.1.17
תשע"ז 37 חוק לפיקוח על איכות המזון במוסדות החינוך - מכתב לעירית ליבנה 1.2.17
תשע"ז 38 פניה לציבור - תמיכה במוסדות ציבור שהם מכוני מחקר תורניים  2.2.17
תשע"ז 39 פטור מארנונה ל-2017 6.2.17
תשע"ז 40 חלוקת קמחא דפסחא 8.2.17
תשע"ז 41 חוק לפיקוח על איכות המזון במוסדות חינוך 12.2.17
תשע"ז 42 היערכות לתשלום מקדמות של פרויקט הסיוע לפנימיות 16.2.17
תשע"ז 43 פרויקט הסיוע לפנימיות - דו"ח ביצוע 28.2.17
תשע"ז 44 תוספת תקציבית לישיבות ולכוללים 2.3.17
תשע"ז 45 זעקתם של 100 מוסדות פנימיתיים בשל עיכוב נוסף של תמיכות כספיות 12.2.17
תשע"ז 46
ת
שע"ז 46 ב'
פטור מארנונה לבתי כנסת בתי מדרש וישיבות -2017 16.3.17
תשע"ז 47 שיוני והקלה בהליכי הרישוי הנדרשים ע"י משרד הרווחה 16.3.17
תשע"ז 48
ת
שע"ז 48 מתוקן
פרויקט הסיוע לפנימיות במשרד הרווחה - 2017 21.3.17
תשע"ז 49
מ
כתב 
ביקורות משרד החינוך - אגף מוסדות תורניים 23.3.17
תשע"ז 50 מכתב תשובה מחצלת - פרויקט הסיוע לפנימיות - דו"ח ביצוע 30.3.17
תשע"ז 51 חידוש רשיון לשנה"ל תשע"ח 19.4.17
תשע"ז 52 ועדה לבחינת הליכי הרישוי במוסדות החינוך 20.4.17
תשע"ז 53
ה
נחיות   ארכות
המצאת מסמכים לרשם העמותות לצורך קבלת אישור ניהול תקין ל-2018 24.4.17
תשע"ז 54
חוזר  לבעלויות
עדכוני תעריף לתלמידים בישיבות הקטנות 8.5.17
תשע"ז 55 פרוטוקול מפגישה שהתקיימה במשרד הרווחה 22.5.17
תשע"ז 56 הודעה לציבור - מבחני הכנסה 2018 7.6.17
תשע"ז 57 טבלת התפלגות תשלומי אגף הישיבות 6-2017
תשע"ז 58 רשם העמותות - דו"ח מילולי 12.6.17
תשע"ז 59 רישוי והכרה לשנה"ל תשע"ח  22.6.17
תשע"ז 60 שחרור יתרת 10% תקצוב משנת 2016 28.6.17
תשע"ז 61 בקורות מטעם משרד הכלכלה 29.6.17
תשע"ז 62 מכתב לנילי דרור (שחרור יתרת 10% תקצוב) 3.7.17
תשע"ז 63 טבלת התפלגות התשלומים ממחלקת הישיבות ב-2017 7-2017
תשע"ז 64 תשובת הגב' חבצלת סלומון למכתב בנדון שחרור יתרת 10% תקצוב 17.7.17
תשע"ז 65 תהליך חידוש רשיון למוסדות החינוך - מכתב לשר בנט 18.7.17
תשע"ז 66 מכתב 2 לחבצלת סלומון - שחרור יתרת 10% תקצוב לשנת 2016 26.7.17
תשע"ז 67 דיווח תלמידים לאג לשכל"מ במשרד החינוך ובדיקת זכאותם 27.7.17
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט לחץ כאן להכנסת טקסט
רח' ברסלב 14 בני ברק  טל:03-5785349  פקס: 03-6193194  ת.ד 1190 בני ברק
לייבסיטי - בניית אתרים