"איגוד"

מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים בישראל

 

התחברות לחברים

מונה:מספר תוכן תאריך
תשע"ו 1 הודעה לבעלויות - פתיחת מוקד טלפוני 16.9.16
תשע"ו 2 בקשת תמיכה לשנת 2016- מוסדות תורניים 11.10.15
תשע"ו 3 בקשת תמיכה ל-2016 - משרד הרווחה 12.10.15
תשע"ו 4 מלגות למחברי ספרים-אברכי כולל 13.10.15
תשע"ו 5 רשיונות לבתי ספר-שלילת התקצוב השוטף 20.10.15
תשע"ו  6 תקציב הישיבות לשנים 2015-2016-התעריף לתלמיד-ערך הנקודה 21.10.15
תשע"ו 7 טבלת התעריפים ששולו ב-10 השנים האחרונות - אגף הישיבות 22.10.15
תשע"ו 8 מצוקת בתי הספר בענין רשיון ההפעלה 23.10.15
תשע"ו 9 התכתבות עם עוזרת המנכלית בענין רשיונות בתי ספר 25.10.15
תשע"ו 10 מצוקת בתי הספר בענין רשיון ההפעלה - מכתב למנכלית 2 26.10.15
תשע"ו 11 רשיונות לבתי ספר-מכתב למנכ"לית 3 4.11.15
תשע"ו 12 1. עדכון תקציב הישיבות והכוללים  2. תלמידי חו"ל 9.11.15
תשע"ו 13 בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט 15.11.15
תשע"ו 14 תודה לחברי הכנסת החרדיים 19.11.5
תשע"ו 15 בקשות תמיכה ל-2016 למשרד הרווחה -פרויקט הסיוע לפנימיות 22.11.15
תשע"ו 16 מכתב לחבצלת-בדיקת שחפת 24.11.15
תשע"ו 17 החלטות ועדת הרבנים לענייני חינוך 25.11.15
תשע"ו 18 רשיון לניהול מעון  26.11.15
תשע"ו 19 תיקון סכום הבקשה שהוגשה למשרד הרווחה 29.11.15
תשע"ו 20 הודעה חשובה בענין תלמידי חו"ל 3.12.15
תשע"ו 21 מכתב לשר ליצמן-דרישות סף חריגות בפרויקט הסיוע לפנימיות 16.12.15
תשע"ו 22 
חוו"ד
חוו"ד מקצועית לגבי יתרת תשלומי ההפרשים ל-2015 16.12.15
תשע"ו 23 מכתב לחבצלת-דרישות סף חריגות בפרויקט הסיוע לפנימיות 17.12.15
תשע"ו 24 חישובי הפרשים-אגף הישיבות 22.12.15
תשע"ו 25 תשלומי הפרשים -אגף הישיבות 24.12.15
תשע"ו 26 מכתב לחבצלת-בדיקת שחפת במוסדות של פרויקט הסיוע לפנימיות 27.12.15
תשע"ו 27 הודעות חשובות בנוגע לישיבות ולכוללים 29.12.15
תשע"ו 28 מכתב לחכי"ם - תלמידי חו"ל - הלנצח יימשך הקיפוח? 3.1.16
תשע"ו 29 
הנוהל
נוהל איתנות פיננסית - בישבות הקטנות 14.1.16
תשע"ו 30 מכתב לנחמיה קינד-תקלות חמורות במערכת מרכבה 20.1.16
תשע"ו 31 מכתב 2 לחבצלת - בדיקת שחפת לעובדים 21.1.16
תשע"ו 32 נוהל איתנות פיננסית 26.1.16
תשע"ו 33 שחרור התקצוב השוטף לינואר 2016 2.2.16
תשע"ו 34 תקציב הפנימיות התורניות במשרד הרווחה 7.2.16
תשע"ו 35 קמחא דפסחא 9.2.16
תשע"ו 36 נוהל רישוי והכרה - חידוש רשיון לביה"ס תרבותי ייחודי 7.2.16
תשע"ו 37 עזבונות 2017 15.2.16
תשע"ו 37  2 עזבונות 2017 15.2.16
תשע"ו 38 בקשות תמיכה לעזבונות -מכתב לרו"ח צפורה קליין 22.2.16
תשע"ו 39 מודעה - אי שיתוף פעולה עם מפקחי משה"ח 8.3.16
תשע"ו 40 שעות שילוב בישיבות קטנות 29.2.16
תשע"ו 41 שעות שילוב 15.3.16
תשע"ו 42 תשלומי התמיכות של משרד הרווחה 20.3.16
תשע"ו 43 עזבונות 2017-מידע נוסף 15.3.16
תשע"ו 44 קמחא דפסחא  
תשע"ו 45 שעות שילוב עבור תלמידי תרבותי יחודי 17.3.16
תשע"ו 46 פגישה של חה"כ הרב גפני עם שר הרווחה-פרויקט הסיוע לפנימיות 14.3.16
תשע"ו 47 התחזויות 12.4.16
תשע"ו 48 נוהל רישוי והכרה - חידוש רשיון - תזכורת 9.5.16
תשע"ו 49 הכשרה לבטיחות טיולים 18.5.16
תשע"ו 50 אישור ניהול תקין 2017 24.5.16
תשע"ו 51 הנפקת כרטיס חכם 30.5.16
תשע"ו 52 הנפקת כרטיס חכם 31.5.16
תשע"ו 53 הבהרת דברים בענין הנפקת כרטיס חכם 1.6.16
תשע"ו 54 (לא פורסם) מכתב לכתב יעקב ריבלין  
תשע"ו 55 הודעה בענין מבחן תמיכה לסיוע באחזקה שוטפת של תלמידים בפנימיות 6.6.16
תשע"ו 55 ב קיזוז בלתי מידתי בפרוקט הסיוע לפנימיות 7.6.16
תשע"ו 56
מדריך להפקת הדו"ח
נתונים ועדכונים על מצבת התלמידים של משרד החינוך 21.6.16
תשע"ו 57 הבטחת הכנסה לאברכים 23.6.16
תשע"ו 58 כנס מוסדות תורניים  
תשע"ו 59
טופס דיווח    דוגמא
שעת שילוב 29.6.16
תשע"ו 60 שעות שילוב 30.6.16
תשע"ו 61 שעות שילוב 3.7.16
תשע"ו 62 הבטחת הכנסה לאברכים 3.7.16
תשע"ו 62-תזכורת  הבטחת הכנסה לאברכים - תזכורת 31.7.16
תשע"ו 63 דו"ח ביצוע לשנת 2015-שחרור יתרת 10% מהתקציב 1.8.16
תשע"ו 64 הנחה מירבית במיסי ארנונה - לרשות המקומית 3.8.16
תשע"ו 65 יישר כח לחברי הכנסת החרדיים 7.8.16
תשע"ו66 יישר כח לח"כ הרב גפני 9.8.16
תשע"ו 67 פרוטוקול מישיבה שהתקימה אצל מנכ"ל משרד הרווחה 10.8.16
תשע"ו 68 הארכת הגשת בקשות הסיוע לקרן קהל"ת 11.8.16
תשע"ו 69 המחלקה למוסדות ציבור - עדכונים - מכתב למנכ"ל 29.8.16
תשע"ו 70 מתן אורכה להגשת מבחני הכנסה 31.8.16
תשע"ו 71 בדיקת זכאות תלמידים במשרד החינוך - שכל"מ 4.9.16
תשע"ו 72 שעות לימוד לתלמידים דחויי שירות 5.9.16
תשעע"ו 73 אורכה נוספת להגשת מבחני הכנסה 8.9.16
תשע"ו 74
טיוטת התבחינים
שינוי בתבחינים - המחלקה למוסדות ציבור 18.9.16
לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט
רח' ברסלב 14 בני ברק  טל:03-5785349  פקס: 03-6193194  ת.ד 1190 בני ברק
לייבסיטי - בניית אתרים